HİZMETLERİMİZ » Asansör Mühendisliği
 

   Asansör sektörüne yönelik danışmanlıklarımızla beraber ortaya çıkan asansör projelendirme ihtiyacını, SMM yetki belgesine sahip uzman mühendislerimizle karşılamaktayız. Elektrikli ve hidrolik asansörler için ölçü alma, hesaplama, projelendirme ve teknik dosya hazırlama aşamalarından oluşan bu hizmet ile müşterilerimize doğru hizmeti, zamanında ve düşük maliyet ile alma imkanı sağlamaktayız.

   Asansör Tasarım ve Projelendirme Hizmeti aşağıda yer alan aşamalardan oluşmaktadır.

Ön İnceleme ve Ön Projelendirme :

   Müşterinin teklif vereceği şantiyelerde gerçekleştirilecek ön inceleme hizmeti ile yapılması planlanan asansörün temel özelliklerin belirlenmesi ve asansörün kuyu yerleşim planının hazırlanması hizmetidir.

   Asansörün yapılacağı şantiyeye MÜŞTERİ ile gidilerek gerekli ölçüler ve bilgiler alınmakta ve bu bilgilere göre asansör yerleşim planı GENSİS tarafından hazırlanmaktadır.

 

Ölçü Alma :

   Müşteri, GENSİS tarafından tasarımı yapılacak "elektrikli asansörler“ için ölçüler Elektrikli Asansör Ölçü Alma Formu (F.008) , "hidrolik asansörler“ için ise Hidrolik Asansör Ölçü Alma Formu (F.009) doldurarak GENSİS’e vermektedir.

   İstenildiği takdirde ölçüler GENSİS tarafından da Müşteri adına alınabilmektedir. Her bir Asansör Ölçü Alma Formu ekinde projelendirmesi yapılacak asansörün bulunduğu binaya ait yapı ruhsatı MÜŞTERİ tarafından temin edilmektedir.         

 

Asansör Tasarımı :

   GENSİS, MÜŞTERİ tarafından verilen veya kendisi tarafından alınan ölçülere göre asansör tasarımını yaparak projelendirecek ve mukavemet hesaplarını hazırlamaktadır.

   Tasarım resimleri ve mukavemet hesapları TS EN 81-1/2 standartlarına uygun olarak 3’er kopya olarak hazırlanmaktadır.

 

Teknik Dosya Hazırlama :

   MÜŞTERİ’nin ilgili asansör için “Teknik Dosya“ talep etmesi durumunda, asansörde kullanılan güvenlik ekipmanlarının ve makine-motorun özellikleri (Markası, Tipi ve Seri No.ları vb.) Asansör Ölçü Alma Form‘larında ilgili bölümler doldurulmak sureti ile GENSİS’e verilmektedir.

   Aynı şantiyede birden fazla asansör için talep edilen Teknik Dosya’lar için “Asansör Güvenlik Elemanları Listesi (F.017)“ her bir asansör için MÜŞTERİ tarafından doldurularak GENSİS’e verilmektedir.

   Teknik Dosya’lar, 1 adet çıktı (hardcopy), 1 adet CD olarak hazırlanarak MÜŞTERİ’ye teslim edilmektedir.

 

Asansör Son Kontrol :

   İstenildiği taktirde montajı tamamlanan asansörlerin son kontrolleri GENSİS tarafından gerçekleştirilmektedir. Son Kontroller raporlanarak 48 saat içinde MÜŞTERİ’ye teslim edilmektedir.

 

Ruhsat ve/veya Tescil Takip:

   Montajı tamamlanan asansörlerin ruhsat alım ve/veya tescil işlemlerinin müşteri adına GENSİS tarafından takibinin yapılmasıdır. Müşterinin asansör ruhsatını daha kolay ve vakit harcamadan alması sağlanır.

 

Geri