HİZMETLERİMİZ » Gözetim ve Periyodik Kontrol
 
   Teknik gözetim, bir ürünün şartlara uygun olarak temin edildiğinin ve/veya çalıştığının, uzman üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi, onaylanması ve raporlanması hizmetidir.
   Periyodik kontrol ise "İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nde belirlenen aralıklarla; kazanlar, kompresörler, asansörler, vinçler, forkliftler gibi makine ve ekipmanlar için yaptırılması zorunlu olan kontrol hizmetidir.
 
   GENSİS olarak, uzman teknik personelimiz ile ürün ve ekipmanların, satınalma, üretim, paketleme, sevkiyat, işletme ve bakım aşamalarında "Yetkili Muayene Kuruluşları" adına teknik gözetim ve periyodik kontrol hizmetlerini sunmaktayız.
 
Satınalma Gözetimleri :
   Ekipman üreticisi ön-kalifikasyon gözetimi, satınalınan ekipmanların imalat, fonksiyon   testi ve sevkiyat gözetimi vb.
 
Şantiye Gözetimleri :
   Şantiye çalışmalarında, üst yapı inşaat, mekanik ve elektrik montaj, kaynaklı imalat   faaliyetleri gözetimi
 
İhracat Gözetimleri : 
   Sevkiyat öncesinde ihracat yapılacak ülkenin koymuş olduğu şart ve standartlara   uygunluk ve sertifikaların sağlanması
 
Yükleme ve Boşaltma Gözetimleri : 
   Satınalması gerçekleştirilen ekipmanların sevkiyat öncesi yüklemesi ve sevkiyat sonrası boşaltılması esnasındaki gözetimler 

 

Proje Hızlandırma :

   Üretim toplantıları, program ya da kritik yol ağlarının  kurulması, mühendislik izleme , alt yükleniciler , üretim, test, belgeleri  teslim kabulü/ onayı süreçlerinin takibi ve kontrolü  

 

Periyodik Kontrol :

   Kaldırma ekipmanları (Asansörler, vinçler vb.) ve basınçlı ekipmanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre periyodik olarak kontrollerinin yapılması.

 

Geri