HİZMETLERİMİZ » Ürün Markalama Danışmanlığı
 
GENSİS, ürün / ürün grubunun teknik özelliklerini dikkate alarak;
   - İlgili direktif ve/veya standartların belirlenmesi ve incelenmesi,
   - Tasarım değişiklerinin belirlenmesi,
   - Ürün ile ilgli yapılacak/yaptırılacak testlerin belirlenmesi,
   - Risk analizlerinin gerçekleştirilmesi,
   - Ürün dosyası ve kullanma kılavuzunun hazırlanması,
   - Ürün belgelendirme sürecinin takip edilmesi aşamalarında destek vermekte ve yön göstermektedir.
  
CE Markalama :
   Avrupa Birliği üye ülkeleri ile CE işaretinin kullanımını kabul eden ülkelerde, ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak için uygulanan uygunluk değerlendirmesidir. Ürünlerin güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicilerin korunması ile ilgli temel koşulların yerine getirildiğinin göstergesidir. "CE İşareti", ürünün kalitesini değil güvenli olduğunu ifade eder. Bu işaret "Yeni Yaklaşım Direktifleri" kapsamına giren ürünlere uygulanır.
 
CE İşareti kullanımı gerektiren direktiflerden bazıları;
   - Makine Direktifi ( 2006/42/EC)
   - Alçak Gerilim Direktifi ( 2006/95/EC)
   - Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi ( 2004/108/EC)
   - Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ( 97/23/EC)
   - Asansör Direktifi ( 95/16/EC)
   - Tıbbi Cihaz Direktifi ( 93/42/EEC)' dir.
 
TSE / TSEK Markalama :
   Ürünler ile ilgili "Türk Standartları"na uygunluğu belirten, ürün ve/veya ambalajı üzerinde TSE markasını kullanma hakkı verilen, "Türk Standartları Enstitüsü" tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesidir. Üzerinde TSE markası bulunan ürünlerin ilgili Türk standardına uygun imal edildiğini ifade eder.
   TSEK markası ise Türk standartlarının bulunmadığı, ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülke standartlarıveya teknik literatür esas alınarak Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen"Kalite Faktör ve Değeri"ne uygunluğu belirtir.
  
Gost-R ve UkrSepro :
   Gost-R (Rusya Federsyonu için) ve UkrSepro ( Ukrayna için) uygunluk sertifikaları, ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve güvenliğini Gost, Gost-R ve UkrSepro standartlarına uygun olduğunu tasdik eden belgelerdir. Ürünlerin Rusya ve Ukrayna pazarlarında serbest dolaşımı için gereklidir.
 
Belgelendirme yapılan ürün gruplarından bazıları;
   - Makineler
   - Gaz Aletleri
   - Isı Mühendisliği
   - Elektrik ile çalışan ürünler
   - Mutfak Eşyaları' dır.
Geri